Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Rekrutacja

Rekrutacja

 

Trwa rekrutacja na I edycję studiów podyplomowych Nowoczesne Koncepcje Zarządzania Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami na rok akademicki 2020/2021

 

Informacje o zakwalifikowaniu się na studia zostaną ogłoszone po zakończeniu rekrutacji.

 

 

Niezbędne dokumenty i przyjmowanie zgłoszeń

 

 

Podpisane i zeskanowane dokumenty (łącznie ze skanem dyplomu studiów wyższych) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

 

nkzp@zarz.agh.edu.pl – po przesłaniu wiadomości zgłaszający otrzymają potwierdzenie.

 

Równocześnie prosimy o przesłanie lub dostarczenie osobiście oryginałów powyższych dokumentów na adres:

 

Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Agnieszka Bańdo ul. Gramatyka 10, p. 2 30-067 Kraków Tel. 12 617 42 22

 

Tryb zgłoszeń

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Opłaty

 

Całość studiów: 5 700,00 zł (płatność możliwa w dwóch ratach: I rata – 3 500,00 zł; II rata – 2 200,00 zł). Numer konta, na który należy przesłać opłatę zostanie podany po zakwalifikowaniu się kandydata na studia.

Dodatkowe informacje udzielane są pod adresem:

 

nkzp@zarz.agh.edu.pl

 

lub telefonicznie:

 

+48 12 617 42 22 – Agnieszka Bańdo

 

Kierownik studiów:

 

dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH (kierownik studiów): mailto:aduda@zarz.agh.edu.pl +48 12 617 43 29

 

Organizator studiów:

 

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

 

Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy

Terminy i miejsce zajęć

 

Studia trwają 2 semestry.

 

Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym – przeważnie 1 zjazd w miesiącu.

 

Zajęcia zaczynają się w październiku 2019 r., a kończą w czerwcu/ lipcu  2020 r. i odbywają się na Wydziale Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, budynek D14, Kraków i w Związku Lustracyjnym Spółdzielni Pracy Delegatura Regionalna w Krakowie, ul. Malborska 65.

 

Harmonogram zajęć

 

Szczegółowy harmonogram zjazdów pojawi się we wrześniu 2019 r.

 

Zasady ukończenia studiów

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, pozytywne zaliczenie wszystkich projektów realizowanych w ramach zajęć, a także prezentacja własnej pracy końcowej podczas seminarium pozytywnie ocenionej przez opiekuna.

 

Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a także certyfikat ukończenia wybranego szkolenia.